Koučink

  •  Pro pracovníky a pracovnice ve Vašem zařízení
    Jedná se o pomoc při řešení specifických nebo obtížných situací v oblasti sexuality.
  • Pro vedoucí pracovníky a pracovnice
    Pomoc s metodickým ošetřením práce se sexualitou ve Vašem zařízení.

Ceny:

Poradenství: 500 Kč
Koučink: 800 Kč
Supervize individuální /týmová: 600/ 800 Kč