KNIHA: Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS.


Cena pomůcky: 350 Kč
Objednávkový formulář: Objednání zde

Vydalo: Nakladatelství Pasparta ve spolupráci s Freyou, z.s.

Nakupujte zde: www.pasparta.cz

Anotace:

Publikace praktickým způsobem zpracovává téma sexuální výchovy u dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra (PAS). Autorka v knize shrnuje svou mnohaletou praxi v práci s lidmi s PAS v této oblasti a ukazuje, jak s tématem sexuality pracovat doma, ve škole nebo v sociální službě.

Věnuje se např. otázce, kdy je vhodné se sexuální výchovou začít, rozebírá jakým tématům je potřeba se s dětmi a dospívajícími s PAS věnovat (doteky, soukromí, sebeuvědomění, osobní hygiena). Zpracovává také téma hranic a pravidel v sexuální výchově a osvětě a téma mezilidských vztahů. Samostatná kapitola je věnována pubertě u dětí s PAS a sexualitě lidí s těžkým mentálním znevýhodněním. Kniha je protkána množstvím příkladů z praxe. Shrnuje vhodné metody práce s tématem sexuality, jako jsou např. vizualizace, myšlenkové mapy či modelové situace. V příloze knihy najdou rodiče, pedagogové a pedagožky i pracovníci a pracovnice v sociálních službách mj. souhrn dostupných materiálů, pomůcek a literatury, ale např. i filmů a videí k tématu sexuální výchovy.

Navržené metody a probíraná témata mohou být inspirací i pro práci s dospělými lidmi s PAS.

Ukázka obsahu.

Ukázka knihy.

Zpět na seznam