Sexuální násilí: Co o něm (ne)víme.

Téma sexuálního násilí není ve společnosti nikterak nové. Svědčí o tom i celá řada iniciativ zaměřená na prevenci tohoto jevu, včetně mediálně známé kampaně ME TOO. Přesto není výjimkou, že kolem něho panuje celá řada nesrovnalostí a z toho plynoucích stereotypních představ. Co tedy můžeme považovat za sexuální násilí? Jaké mýty o něm panují? A kam se mohou oběti obrátit o pomoc? Odpovědi (nejenom) na tyto otázky najdete v článku zde.

Zpět na seznam