Téma sexuality v centru Orion - Orlický týdenník.

V Centru Orion proběhly dva vzdělávací semináře určené pro pečující osoby, které byly zaměřené na povídání o sexualitě osob s handicapem. Pořádalo je Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s organizací Freya, která se zabývá oblastí vztahů a sexuality osob s postižením, seniorů a seniorek.

Možná si někdo myslí, že by se o těchto věcech nemělo mluvit, že to je nepatřičné, ale účast rodičů, jejich dotazy a problémy, které se během obou setkání otevřely, mluví o opaku.

S dospíváním dětí si rodiče uvědomují potřebu získávat více informací právě v této oblasti. Osoby s postižením, stejně jako jejich zdraví kamarádi, mají své sny, ale i potřeby, které chtějí uspokojit. Mezi ně patří i touha po citu, po lásce, partnerství, po dotecích, intimitě, sexu. Sexualita je součástí života každého člověka, bez ohledu na jakýkoliv handicap, a její nenaplnění může vést až k  pocitu frustrace, depresím, úzkostem. Nemají o tom moc možností mluvit, neví kde získávat informace, které jsou citlivé a neubližují, jsou často zmatení ze svých pocitů a neuvědomují si, co je vlastně běžné a normální.

Proto je prima, že se pořádají semináře, školení, které upozorňují na danou problematiku, pomáhají rodičům lépe se orientovat v projevech svých dětí, snáze odpovídat na jejich otázky a jsou lépe připraveni hledat řešení různých situací. Velice zajímavé bylo také povídání o proškolených sexuálních asistentkách, které pomáhají lidem s postižením pracovat s jejich sexualitou.

Obě lektorky z organizace Freya byly velice příjemné a citlivě mluvily o těchto „tabuizovaných“ tématech. Svým přístupem umožnily rodičům se doptávat a povídat o tom, co zažívají a pociťují se svými s dětmi, které už vlastně skoro dětmi nejsou, patří mezi mladé dospělé a řeší podobné problémy, jako jejich vrstevníci.

Děkujeme Městu Kostelec nad Orlicí a paní Petře Hamerníkové,DiS. a Mgr.Lucii Šídové z organizace Freya za uspořádání těchto seminářů. Oba semináře na výše uvedené téma se mohly uskutečnit díky zapojení do projektu „ Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Kostelec nad Orlicí“.

Za Centrum Orion, z.s.,   PharmDr. Ilona Mikušová

Zpět na seznam