Sexualita u lidí s poruchou autistického spektra

Při studování diagnostiky poruch autistického spektra se často dočteme, že mezi základní oblasti, které jsou rozdílné je oblast komunikace. Dále navazování vztahů, sociální interakce a taktéž chování, které může být často chápáno jako „neobvyklé“.

Celý článek najdete zde.

Zpět na seznam