Téma dotyků v sexualitě a metoda kruhů podpory

Ráda bych se pozastavila u tématu doteků ve smyslu toho, kdy dítě učím tomu, které doteky jsou povoleny a které nejsou. Tedy téma hranice ve smyslu doteků.


V tomto tématu pomáhá metoda kruhů podpory. Jde o vizuálně zpracovanou pomůcku, která má několik na sebe navazujících stupňů, jak s nimi pracovat. Ve svém základu učí dítě tomu, které doteky jsou povoleny a které jsou zakázány vůči určité osobě nebo prostředí. Kruhy podpory mohou tedy směřovat k osobě či prostředí, tedy například vůči paní učitelce nebo třídě ve škole. Pak tedy dítě učím povolené/zakázané dotek k osobě paní učitelky nebo k celé třídě, tedy dětem ve třídě i paní učitelce.

Celý článek najdete zde.

Zpět na seznam