Soukromí a intimita při osobní hygieně u lidí s poruchou autistického spektra

Osobní hygiena je součástí každodenního života.
Někdo z nás zvládá osobní hygienu sám a bez pomoci, druhý potřebuje určitou míru podpory a někteří lidé jsou v této oblasti života plně odkázáni na pomoc druhé osoby. Do skupiny lidí, kteří potřebují podporu a pomoc druhé osoby často patří lidé s postižením.

Lidé s postižením mohou být vystaveni v rámci osobní hygieny tomu, že jim vstupujeme do jejich soukromí tedy, intimního prostředí. 
A jak se chovat, abychom jednali tak, abychom co nejvíce eliminovaly toto riziko? Můžeme jednat tak, aby to bylo bezpečné pro obě strany se zachováním soukromí a intimity a zároveň se zapojením člověka s postižením do úkonů vlastní osobní hygieny.

Celý článek najdete zde.

Zpět na seznam