Jak se žije a pracuje sexuálním asistentkám v ČR? Díl 1.

Sexuální asistence ještě před dvěma lety v České republice neexistovala, ale to se změnilo v roce 2015, kdy jsme (ještě pod hlavičkou jiné organizace) proškolili prvních 5 sexuálních asistentek. Všech pět sexuálních asistentek stále pracuje. Jak se jim žije a daří? Jak vidí vývoj sexuální asistenci po dvou letech? Jaká byla jejich motivace k této práci?

Přinášíme rozhovory s nimi.

Freya: Často dostáváme otázku: Kdo jsou ženy, které se staly sexuálními asistentkami. Můžeš se nám na začátek představit?
Jmenuji se Diana Lovecká a jsem celkem obyčejná žena s kladným vztahem ke svému tělu, sexu a touhou pomoci lidem s hendikepem, prožívat svoji sexualitu. Pracuji, jako osobní asistentka a pečovatelka o klienta na vozíku. Zjistila jsem, že sexuální asistence je něco, co lidem s handicapem chybí a že je to směr, kterým se chci vydat.

Freya: Jaká byla tvoje motivace začít pracovat jako sexuální asistentka?
Zájem a potřeba, která vznikla na straně klientů. Ráda se účastním bohulibých projektů, jako je tento. Také zájem o sexualitu, jako takovou. Vnímám právo všech lidí bez rozdílu, prožívat svoji sexualitu, a proto jsem se rozhodla, aktivně se zapojit.

Freya: Sexuální asistence funguje již druhým rokem, můžeš nějak shrnout tvoji dosavadní práci v této oblasti?
Pomohla jsem už pár desítkám klientů, převážně s fyzickým hendikepem. Některé navštěvuji pravidelně a některé ojediněle. Zatím mám pocit, že s pozitivním výsledkem a zpětnou vazbou. Také cítím posun ve svém osobním rozvoji. Setkání s různými lidmi, zároveň obohacuje i mne. Naučila jsem se, velmi si vážit daru zdraví a zjistila jsem, jak se na světě, žije lidem, kteří neměli takové štěstí. Velkou radost, mám i z klienta s mentálním handicapem, který díky mé sexuální asistenci naplnil svoji sexualitu a přestal obtěžovat spolubydlící v chráněném bydlení.

Freya: Vidíš nějaké změny dříve a nyní?
Vnímám, že lidé jsou otevřenější, více naklonění sexuální asistenci. Odvážnější jsou i osoby v pomáhajících profesích, mají vstřícnější postoj. Na diskuzích s lidmi z pomáhajících profesích, cítím, že si sexuální asistence i já, jako asistentka, získáváme jejich důvěru. Začínají přemýšlet jinak a chtějí se ve svých zařízeních, sexualitě klientů zabývat a řešit ji.

Freya: A jak se ti pracuje jako sexuální asistence nyní?
Mne se od začátku, pracuje velmi dobře. Mám ze své práce příjemný pocit. Největší radost, mám z posunu mých klientů. Zvyšuje se jim sebevědomí. Zlepšuje se jejich zdravotní, ale hlavně psychický stav a celkově i kvalita života. Začínají být připraveni, na sexuální život, s případnou budoucí partnerkou, což je mým cílem.

Freya: Kdo má o tvé služby nejčastěji zájem?
Většinou klienti s fyzickým postižením. Setkávám se i se zájmem lidí nevidomých a seniorů. Ojediněle lidé s mentálním hendikepem. Také jsem měla konzultaci s párem, který si přál pomoci v jejich sexuálním životě.

Freya: A jaké služby klienti či klientky nejčastěji využívají?
Sexuální asistenci, vnímám, jako komplexní službu, která vede a pomáhá rozvíjet, klientovu sexualitu. Učím je, poznávat limity, které jsou způsobeny jejich postižením, a zároveň nabízím možnosti, jak prožívat svoji sexualitu kvalitně. Důležitou roli, hraje i edukace. Asistence pak probíhá, podle přání klienta a může to být erotická masáž, nácvik masturbace, orální sex či pohlavní styk.

Freya: Máš nějaké zpětné vazby od klientů a klientek? Jaké vnímáš změny v jejich životě?
Ano, mám pozitivní zpětné vazby. Změny jsou také, k lepšímu. Nabývají sebevědomí, jsou uvolněnější. U některých klientů dochází ke zklidnění a neobtěžují pak spolubydlící. U stálých klientů, pozoruji změny, v jejich životě. Mají větší chuť, stýkat se s okolním světem a případně si hledat i partnerku. Někteří klienti, nikdy předtím, žádnou sexuální zkušenost neměli. U nich vidím, velkou radost a spokojenost.

Freya: Co tě na tvé práci nejvíce motivuje?
Právě tento posun klientů, ráda bych, aby byli ve své sexualitě jistější a byli schopni, navázat plnohodnotný vztah. Cítím potřebu i citové vazby, kterou ale asistence, nemůže poskytovat. Jsem v kontaktu i s ostatními asistentkami a myslím si, že ony to mají podobně. Mám radost, jak se sexuální asistence za ty 2 roky posunula a jak se vyvíjí.

Freya: V čem vnímáš přínos sexuální asistence?
V samotné asistenci a vůbec nějaké možnosti pro tyto klienty na důstojné plnění sexuální touhy. Velký přínos vidím i pro rodiče klientů s postižením. Že mají možnost, pro své dítě, zajistit takovou službu. Často docházelo i k tomu, že rodič musel nějakým způsobem řešit, sexualitu svého dítěte, a to je bohužel špatně.

Freya: Jak by se sexuální asistence podle tebe měla dále rozvíjet?
Určitě by měl být asistent, vyškolen muž. V současné době, není pro klienty ženy a homosexuální muže, žádný asistent. V zařízeních bych ocenila, kdyby klientům připravily nějaký prostor, kde by mohla asistence probíhat. Je potřeba, dále vzdělávat lidi v pomáhajících profesích a nastavit protokol sexuality v zařízeních. Vnímám, že situace je pozitivně nastavena a že se vše, ubírá správným směrem.

Freya:  A nějaký příběh na konec?
Těch příběhů by bylo více, v podstatě každý, kdo využil sexuální asistenci, má zajímavý příběh. Zmíním asi příběh mého posledního klienta, v souladu s kodexem, anonymně. Pan x, přišel před několika lety, úrazem o horní končetinu. Měl rodinu, děti. Manželka propadla alkoholu a začali žít vedle sebe, nikoliv spolu. Se svým postižením, měl vnitřní problém a nedostatek sebevědomí, takže několik let, neměl vůbec žádný sexuální život. Dozvěděl se o sexuální asistenci a kontaktoval mne. Po mnoha letech sexuálního půstu, opět objevil kouzlo sexu, zvedlo se mu sebevědomí a získal energii pro řešení své situace doma.

Freya: Děkujeme za zajímavý rozhovor. Diano přejeme ti, ať se ti v tvé práci daří a děkujeme, že jsi šla a jdeš na té cestě za změnou s námi.
Diana Lovecká, http://www.sexualniasistentka3.cz/

Zpět na seznam