Sexualita lidí s těžkým postižením

Sexualita je součástí života každého z nás. Sexuální vývoj člověka s mentálním postižením se přirozeně liší podle stupně mentálního postižení.

V každém stupni mentálního postižení se může projevovat sexualita člověka jinak. Nejen stupeň postižení, ale také vliv prostředí a přístup blízkých lidí k postiženému člověku ovlivňuje, co je schopen pochopit a naučit se v sexuální výchově.
Celý článek najdete zde.

Zpět na seznam