Hledáme dvě zařízení, kde zdarma zavedeme celkový systém práce se sexualitou.

Název projektu: Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních. 
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024
Podpořeno z ESF prostřednictvím MPSV.
Realizace projektu 1. 1. 2020  - 31.12. 2021
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Šídová, sidova@freya.live, 777 028 028

Jednostránkový leták k projektu ke stažení zde.

 Anotace projektu:

Chceme se zaměřit na nalezení vhodného systému zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních organizacích. Chceme zjistit, co by zařízením nejvíce pomohlo, usnadnilo práci a co by potřebovaly, aby nová služba byla vhodně a komplexně zavedena až do konce a měla tak dopad na klienty/klientky zařízení. Chceme tak získat model, který by pak mohl pomoci i dalším organizacím. Závádění práce se sexualitou a vztahy vyžaduje svůj postup. Dobře nastavená práce v zařízeních, je přínosem pro všechny. 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je umožnit lidem s postižením či seniorům žijícím v pobytových zařízeních naplňovat své potřeby v oblasti sexuality a vztahů a naplňovat a realizovat svá práva v oblasti sexuality prostřednictvím kvalitně realizovaných sociálních služeb v této oblasti. 

Dílčími cíli, které povedou k naplnění cíle hlavního je pak:

a) identifikovat potřeby lidí žijících v zařízení, pohled pracovníků a pracovnic i pečujících,
b) navrhnout a otestovat způsob práce se sexualitou u lidí s postižením ve vybraných sociálních službách a
c) redesignovat vzdělávání v oblasti sexuality pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách. Skrze konkrétní opatření a otevírání společenské diskuse je pak cílem působit na změnu postojů aktérů/ek (tedy pomáhajících profesí,pečujících osob) , kteří mohou situaci ovlivnit, i klientů/ek samotných.

Proč se do projektu přihlásit?

 • Pomůžeme Vám nastavit procesy práce se sexualitou, tak aby byla v souladu s Vaším zařízením.
 • Proškolíme personál a pomůžeme Vám v nastavení pracovních kompetencí v oblasti práce se sexualitou.
 • Snížíme nejistoty u zaměstnanců/kyň, kterým se bude lépe pracovat.

V čem je projekt unikátní?

 • Budete mít možnost stát se ukázkovým zařízením pro dobrou praxi v oblasti práce se sexualitou pro ostatní organizace v ČR.
 • Náš tým odbornic, Vám bude po celou dobu projektu k dispozici.
 • Budeme pracovat s celým prostředím kolem klienta/tky a zjišťovat potřeby všech zúčastněných.
 • Společně budeme hledat konkrétní řešení.
 • Vaše zařízení získá mediální prostor. 

Jak se přihlásit? 

 • Vyplňte online formulář do 4. 2. 2020 zde.
 • V průběhu února vybereme 4 organizace, které osobně navštívíme a vysvětlíme způsob práce a představíme celý projekt.
 • Z navštívených organizací vybereme 2, kterým komplexně a zdarma pomůžeme zavést práci se sexualitou v jejich zařízeních.
 • Vybrané organizace podepíší smlouvu o spolupráci a můžeme začít.
 • K dispozici budete mít náš odborný tým, který Vás celým procesem zavádění práce se sexualitou provede.

 

Zpět na seznam