Sociální služby: Lucie Šídová - Sexualita jako životní potřeba

Celý článek v březnovém čísle 2018 Sociálních služeb najdete zde. Sexualita lidí s postižením, seniorů a seniorek je jedním z tabuizovaných témat, o kterém se v poslední době stále více a více mluví, což je dobře. Abraham Maslow zahrnuje triádu partnerství, přátelských vztahů a potřebu mít rodinu mezizákladní životní potřeby. Ty se dostávají do popředí především v období mladé dospělosti, což je mezi 20. a 40. rokem věku, a to u většiny lidí bez ohledu na hendikep. Sexualita je však lidskou přirozeností, nelze se jí zbavit a provází člověka celý život. Každý člověk je sexuální bytostí bez ohledu na věk a hendikep. Každý člověk má sexuální pud, tzv. libido.

Zpět na seznam