Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních

Registrační číslo: č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024
Období realizace:  1.1. 2020 - 31.12. 2021
1. ledna 2020 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.
V rámci projektu budeme ve dvou sociálních zařízeních nastavovat na míru systém práce s tématem sexuality a vztahů tak, aby vyhovoval potřebám všech zapojených aktérů/aktérek - pracovníků/pracovnic zařízení, klientů/klientek i jejich rodinných příslušníků.

Hlavním cílem je umožnit klientkám a klientům naplňovat své potřeby a práva v oblasti sexuality a vztahů prostřednictvím kvalitních sociálních služeb. Cestou k tomuto cíli budou konkrétní opatření, vytvořená na míru  daným zařízením a všech aktérů, kterých se téma týká a zapojuje je do procesu zavádění změn.

Hlavní aktivity projektu budou:

  • zmapování potřeb stakeholderů a slabých míst ve stávající službě formou fokusních skupin a rozhovorů
  • kreativní ideační workshopy ve spolupráci s týmem napříč pozicemi uvnitř organizace
  • prototypování inovací v poskytované službězapojeným osobám, v souladu s metodou Human Centered Design. Tato metoda (v překladu Design zaměřený na člověka) je jedinečná právě v tom, že mapuje potřeby
  • testování inovací v praxi zařízení a jejich úprava
  • konference s prezentací výstupů

Projekt č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024 bude realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost.

Zpět na seznam