Mgr. Petra Rohovská

Koordinátorka zahraniční splupráce, lektorka.

Narodila jsem se v Opavě, ale díky profesi mého otce jsem většinu část svého života prožila v zahraničí. Žila jsem v Maďarsku ještě jako předškolní dítě, ve Švédsku jsem ukončila základní vzdělání a po přesunu do Francie jsem vystudovala prestižní mezinárodní lyceum v Paříži a poté pokračovala ve vysokoškolských studiích na Sorbonně. Má studia byla spíše obchodně zaměřena, ale bytostně jsem vždy tíhla k sociální sféře.

Po návratu do České Republiky jsem tři roky pracovala v mezinárodní firmě, kde jsem měla možnost využít své jazykové dovednosti.

Zásadní změna nastala v roce 2007, kdy se mi narodila dcera s mentálním a pohybovým postižením. Díky téhle životní zkušenosti jsem se postupně začala vyvíjet sociální směrem.

Nějakou dobu jsem pracovala v oblasti personalistiky a administrativy. V roce 2016 jsem začala studovat obor Sociální práce zaměřenou na komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V rámci své dosavadní studijní praxe jsem si rozšířila znalosti a absolvovala praxi v organizaci pro lidi s kombinovaným postižením ve věku od 3 do 60 let a v domově seniorů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Zároveň jsem se přesvědčila o tom, jak důležitá je péče a podpora pro lidi s různým typem postižení.

Kvalita jejich života je měřitelná mimo jiné i ve službách, které jim jsou nabízeny a kde jejich práva mohou být plnohodnotně uplatněna a naplněna. Jedním z těchto je jejich sexualita a vztahy, které z ní vyplývají. Je rovněž velmi důležité zaměřit naši pozornost na edukaci, osvětu a podporu rodičů či jiných opatrovníků, jichž se toto téma také týká. Osobně mi je velmi blízká otevřená a sdílená komunikace s cílem dosažení co nejvíce kvalitního a plnohodnotného života ve všech směrech a pro všechny zúčastněné.

Další vzdělávání:

kurz Bazální stimulace, dramatizační metody v psychoterapii, Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi, komunikační dovednosti, stress management a další.

Ve volném čase se věnuji canisterapii pro klienty s mentálním a pohybovým postižením, dále ráda trávím čas se svou rodinou a relaxuji při vaření či jiných seberozvíjecích aktivitách.

Zpět na seznam