Mgr. Petra Kutálková PhD.

Výzkumnice - expertka na metodu HCD.

Petra pracuje v Pábení jako service designerka specializovaná na výzkum. Pábení provází korporace a firmy při změnách, pomáhá jim hledat užitečná řešení a stavět nové služby. Dříve pracovala v sociálních službách. Jako sociální pracovnice byla v kontaktu převážně se ženami, které byly vystaveny nějaké formě násilí, s lidmi v krizi a v dalších zátěžových životních situacích. Postupně zjišťovala, že to, co jim komplikuje život a překáží v narovnání práv, je společenský systém. Začala se proto zabývat zkoumáním opatření veřejných politik a navrhovat jejich změny.

V sociální práci, ve výzkumu i při navrhování služeb se snaží stavět na spolupráci s lidmi, jejichž situace se navrhované řešení týká. Human Centred Design jí navíc dává nástroje, které celý proces přesněji směřují a urychlují – v komerční sféře i v té sociální.

Zpět na seznam