Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Petra Hamerníková, DiS., MBA

Ředitelka vzdělávání a sociálních služeb, lektorka.

Email: hamernikova@freya.live
Telefon: 773 722 459

Petra je absolventkou Vyšší odborné školy sociální, oboru sociální práce, vzdělání si doplnila oborem dramaterapie a krizové intervence.

Spolu s Lucií působila Petra v organizaci Rozkoš bez Rizika a věnovala se přímé práci s ženami pracujícími v sexbyznysu. Prošla si zde rolemi terénní a sociální pracovnice,  koordinátorky chatového poradenství, později vedla terénní práci napříč pěti regiony, lektorovala a coby metodička vytvářela standardy sociálních služeb. Tématu života a potřeb seniorů a seniorek se věnovala v organizaci Život 90.

Tématu sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek se Petra věnuje z pozice lektorky, metodičky či konzultantky pro zařízení při zavádění nových služeb či změn v rámci práce se sexualitou. Byla rovněž součástí pilotního projektu Právo na sex, věnovaného tematizaci sexuální asistence. 
Ve Freye se specializuje na téma sexuality lidí v seniorském věku a zabývá se systémovým zaváděním práce se sexualitou a vztahy v organizacích.

Spolupráce na publikacích:

 • Ano, můžeme!, 2020, ISBN: 978-80-270-8279-7.
 • Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS, 2022, ISBN: 978-80-88429-34-0.

Další odborné vzdělání:

 • intimní a sexuální asistence u osob s hendikepem, InSeBe, Švýcarsko;
 • od srdce k tělu, SEHP, Švýcarsko;
 • práce s tělem, Nina de Vries, Německo;
 • školení k erotickým pomůckám, Nadia Morand;
 • konference Intimita v psychosomatice;
 • sexualita a sexuální výchova lidí s mentálním hendikepem, Welmoed Visser-Korevaar a Daphne Kemner-Krijne, Holandsko;
 • komplexní krizová intervence;
 • sociálně terapeutické přístupy v problematice násilí;
 • rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi spolupracovat;
 • výchova osob se zdravotním postižením k rodičovství, Nicole van Zelst, Paulien van Doorn, Holandsko;
 • sexualita osob s mentálním postižením, Daphne Roosmarijn Kemner, Welmoed Elmira Korevaar, Holandsko;
 • motivační rozhovory;
 • kurz kariérového poradenství;
 • lektorské dovednosti;
 • demence u osob v seniorském věku;
 • manažerské dovednosti;
 • stáž k sexuální asistenci, InSeBe, Švýcarsko;
 • stáž k sexualitě lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů a seniorek, Holandsko, Belgie.

Zpět na seznam