Práce s doteky u dětí a dospělých s mentálním postižením.

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Slyšeli jste někdy o „dobrém a špatném“ doteku? Nevadí, přijďte na náš webinář.

Na webináři si povíme, jak naučit dítě nebo dospělého člověka s mentálním postižením vnímat rozdíl mezi dotekem správným a dotekem špatným. 

Vysvětlíme si, jak naučit člověka vnímat doteky, které k němu přicházejí z jeho okolí a jak s nimi dále pracovat. 

Ukážeme si několik metod práce a vizuálních pomůcek, které dítěti nebo dospělému člověku s mentálním postižením pomohou pochopit, kde je hranice toho, koho a kde se mohou dotýkat. Následně se s těmito pomůckami naučíme pracovat.

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři. 

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Mgr. Barbora Rožičová

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam