Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s mentálním hendikepem?

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Co je vlastně obsahem sexuální výchovy?
Jaký má smysl a je vhodná pro děti a osoby s mentálním znevýhodněním?
Kdy s ní začít? A jak?
Jaké informace předat?
A jak si ověřit, že byly informace přijaty?

A mnoho dalších odpovědí se na našem webináři.

Na našem webináři Vám ukážeme i praktické pomůcky sloužící pro edukaci sexuální výchovy, které si lektorka Věra Zychová vytvořila během své dlouholeté praxe. Know how předá i Vám.

Vhodně nastavená sexuální výchova je prevencí před sexuálním zneužíváním, nechtěným otěhotněním a sexuálně přenosnými infekcemi. 

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam