Mateřství žen s mozkovou obrnou: Od těhotenství k výzvám při péči o dítě.

Místo konání: Online
Datum konání: 22. 03. 2021
Čas: 16:30 - 18:30
Cena: 200,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Mateřství. Jedna z nejvýznamnějších rolí, která je odedávna vztahována k “fyzicky zdatným” ženám. Uvedený přístup má za následek, že na ženy s vrozeným tělesným postižením může být nahlíženo jako na “dětské”, “závislé”, “nesamostatné” a “asexuální”, což generuje skepticismus odborné i laické veřejnosti ohledně jejich schopnosti naplnit mateřskou roli.

Na co se konkrétně zaměříme

Cílem webináře je proto přispět na základě současných poznatků k demytizaci dané tématiky v českém prostředí. Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

 • Proč je mateřská role důležitá pro všechny ženy bez rozdílu?
 • Jaké jsou současné trendy nahlížení na otázku mateřství žen s vrozeným tělesným postižením?
 • Jak je ukotveno právo žen s vrozeným tělesným postižením naplnit mateřskou roli?
 • Co už víme o mateřství žen s vrozeným tělesným postižením (DMO) ze zahraničí?
 • Jaké jsou žité zkušenosti českých žen s vrozeným tělesným postižením (DMO) s mateřskou rolí? Jak
 • vzpomínají na těhotenství, porod a adaptaci na mateřskou roli?
 • Co se matkám s vrozeným tělesným postižením (DMO) osvědčilo při zvládání mateřské role?

Na co se ještě můžete těšit?

 • Bezpečné online prostředí, kde se budou bořit mýty týkající se reprodukčních potřeb žen s vrozeným tělesným postižením.
 • Tipy na relevantní zdroje (knihy, videa, webové stránky, odborné články) k problematice.
 • Diskuzi.

Komu je kurz určen

 • Každému, kdo je otevřen diskuzi na téma mateřství žen s vrozeným zdravotním postižením.
 • Samotným osobám se zdravotním (nejen tělesným) postižením.
 • Rodinným příslušníkům a partnerům osob se zdravotním postižením.
 • Pracovníkům a odborníkům, kteří při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s lidmi se zdravotním postižením .
  Studentům humanitně a zdravotnicky zaměřených oborů.

Medailonek lektora/ky

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

je absolventkou sociální pedagogiky (Mgr.) a Pedagogiky (Ph.D.) na FHS UTB ve Zlíně. Tématu partnerských a reprodukčních potřeb osob s postižením se věnuje již od svého magisterského studia a výsledky této práce lze zaznamenat mj. v odborné monografii Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením (2017, Grada Publishing). 

Z pozice vědeckého pracovníka Centra výzkumu FHS UTB ve Zlíně a současně člověka s postižením usiluje o otevírání těchto tabuizovaných témat v českém prostředí, ať už formou článků, přednášek, workshopů anebo popularizačních aktivit.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam