Jak využít kruhy podpory v sexuální výchově.

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Anotace

Slyšeli jste někdy o „kruzích podpory”? Technika barevných kruhů, která Vám, dětem a lidem s mentálním postižením pomůže snadněji pochopit vnímání hranic intimity, soukromí a vztahů. Kruhy podpory Vám umožní nahlédnout do toho, jak Vaše dítě nebo dospělý s mentálním postižením vnímá osoby ve svém okolí, jakou roli hrají v jeho životě a jak směrem k nim nastavit hranice v oblasti sexuality a vztahů.

Kruhy podpory jsou vizuální a jednoduchou pomůckou, která pomáhá snadněji pochopit hranice a meze doteků. Tedy naučit se vnímat a pochopit, které doteky jsou vhodné a které nikoliv. V neposlední řadě kruhy podpory pomáhají tam, kde potřebujeme “ukázat” rozdíl mezi tím, co je dovoleno a zakázáno. 

Na webináři si povíme, jak se vytvořit kruhy podpory a jak s nimi následně pracovat. Součástí webináře bude několik názorných ukázek a také způsobu práce s kruhy. 

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webinář obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam