Jak naučit dítě či dospělého člověka s mentálním znevýhodněním vnímat soukromí a respektovat soukromí ostatních lidí?

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Anotace

Pokud řekneme slovo soukromí nejspíše si vybavíme něco, co patří jen nám  a o čem rozhodujeme pouze my. Pro osoby s mentálním znevýhodněním je těžké naučit se vnímat své soukromí, protože se velmi často dostávají do situací, kdy jim jiní lidé do jejich soukromí vstupují. 

Pro tyto osoby je nutné, aby znaly pojmy “soukromé” a “veřejné”, protože se díky tomuto rozdělení naučí vnímat, které situace patří za “zavřené dveře”, tedy do mého prostoru, a které naopak mohou sdílet s ostatními. Pokud rozdíl mezi veřejným a soukromým neznají, mohou se dostávat do nevhodných situací a vy s nimi.

Jak naučit dítě nebo dospělého člověka s mentálním znevýhodněním vnímat a chápat tento rozdíl a předejít tak nevhodnému chování? 

Jak naučit dítě ebo dospělého člověka s mentálním znevýhodněním vnímat své soukromí a pochopit, co patří do soukromí a co je naopak veřejné? 

Jak je naučit respektovat, že i ostatní lidé mají svůj osobní prostor, kde je vhodné dodržovat určitá pravidla?

Na webináři si povíme jaké pomůcky nám mohou pomoci jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co je soukromí. Následně se naučíme s těmito pomůckami pracovat. 

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Mgr. Barbora Rožičová

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam