Jak na sexuální výchovu u dětí s poruchou autistického spektra?

Místo konání: Online
Datum konání: 19. 04. 2021
Čas: 16:00 - 18:00
Cena: 200,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Děti s poruchou autistického spektra v oblasti sexuality a vztahů mohou mít témata, která pro ně jsou náročná. Například se může jednat o komunikaci, mezilidské vztahy, fantazie nebo umět správně “přečíst” sociální interakce mezi dvěma lidmi.  V období puberty jsou tyto oblasti komunikace a sexuality  pro ně náročnější  a složitější a tito lidé se mohou dostat do problematických situací, které se mohou projevovat nevhodným chováním dítěte vůči svému okolí. A puberta je často tím obdobím dítěte, kdy rodiče nejčastěji vyhledávají naši pomoc.

V rámci poradenství se na nás rodiče dětí s PAS nejčastěji obracejí s tím, jak svému dítěte předat sexuální výchovu. Tradiční vzorec “otevřeme se knihu a budeme si povídat”  nebývá vždy tím, co dítě přijme. 

Jak tedy na sexuální výchovu u dítěte s PAS? 

Jakým způsobem předat dítěti potřebné informace, aby nás pochopilo a předešli jsme nevhodnému chování dítěte? 

Na webináři se dozvíte, proč se více zaměřit na určité oblasti sexuální výchovy u dětí s poruchou autistického spektra.  Vysvětlíme si, proč je pro dítě s poruchou autistického spektra důležité vnímat informace ze svého okolí nejen pomocí slov, ale také vizualizace

Sexuální výchova je prevencí před sexuálním násilím, sexuálně přenosnými infekcemi a nechtěným otěhotněním. Sexuální výchova učí dítě vztah ke svému tělu a pochopení hranic v této oblasti.

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam