Čtyři dimenze lidské sexuality

Místo konání: Online
Datum konání: 25. 11. 2020
Čas: 17:00 - 18:30 hod
Cena: 200,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Lidský život sledujeme ve čtyřech dimenzích, které se vzájemně nepřímo ovlivňují a přesto tvoří
svébytné prostory pro jedinečné prožitky. Například takové setkání s jablkem může v člověku
vyvolat chuť na jablko, což je psychický vjem, ovšem doprovázený tělesnými ději, jako je sbíhání
slin. Ale tam to nekončí - náš mozek, ač si to nemusíme nutně uvědomovat, zvažuje důsledky
snědení jablka a ptá se komu jablko patří a smíme-li je sníst. To jsou úkoly pro sociální dimenzi
našeho zážitku a také duchovní dialog o tom, co je pro nás důležité, je-li snědení v souladu s tím,
kam směřujeme a patříme. Tohle všechno, včetně tělesných reakcí můžeme zakoušet dokonce i
při pouhé představě konkrétního jablka. A pak se vše trochu posune, když jablko uchopíme. A pak,
když k němu přivoníme, ba i poté, co je vychutnáme a sníme. Zkrátka, v každém okamžiku se
rozprostíráme ve čtyřech dimenzích, každá myšlenka i čin se v nich odráží. Jak by to s lidskou
sexualitou mohlo být jinak? Potřeba blízkosti, sexuálního uspokojení, ba i dlouhodobého vztahu je
ovlivňována našimi pocity dobrého zakotvení, životními strategiemi i chápáním smyslu vlastního
života. Poradenská praxe ukazuje, že každý den potkáváme svá "proč" i "jak".

Na co se konkrétně zaměříme

 

Čtyři dimenze člověka

  • krátké seznámení s modelem a pojmy
  • vzájemná provázanost všech dimenzí
  • definice lidského zdraví

Zdravá lidská sexualita

  • role sexuality v životě člověka
  • sexualita v jednotlivých dimenzích
  • potíže v lidské sexualitě

Zjednodnodušeně o složitosti mezilidských vztahů

  • více podob lásky mezi lidmi
  • o zmatenosti v prožívání
  • východiska v sebepoznávání

Diskuze a povídání o tématech

Komu je kurz určen

Pro každého, kdo je otevřen diskuzi na téma partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením
Samotným osobám se zdravotním postižením (nejenom tělesným)
Rodinným příslušníkům a partnerům osob se zdravotním postižením
Pracovníkům, kteří při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s lidmi se zdravotním postižením
Studentům humanitně a zdravotnicky zaměřených oborů

Medailonek lektora/ky

Mgr. Hynek Latta

Je poradenský psycholog, psychoterapeut a lektor (www.hyneklatta.cz). Přednáší rodičům a odborníkům ve školství o problematice dětí s poruchami hybnosti, s epilepsií a autismem. Odborné zkušenosti má např. z dětské nemocnice v Brně, či z neziskového sektoru, kde se zabývá podporou pečujících a pozůstalých, ale také zdravotně postižených lidí. Hynek sám má zdravotní znevýhodnění, které mu nabízí snazší vhled do této problematiky. Tématem lidské sexuality se zabývá zejména v souvislosti s partnerskými vztahy, intimitou a komunikací, což bývají časté bolesti jeho klientů.
Spolupráce s organizací Freya mu ukazuje, jak velký prostor tato oblast našich životů pokrývá.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: @Freya.vzdelavani

Zpět na seznam