WORKSHOP: Sexuální násilí a osoby s tělesným postižením: Co o něm (ne)víme?

Místo konání: Praha, bude upřesněno.
Datum konání: 18. 10. 2021
Čas: 17:00 - 19:30
Cena: zdarma

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Otázky dotýkající se sexuality a tělesného postižení, ať už je o nich diskutováno odděleně, a nebo v rámci jedné rozpravy, mají jedno společné: jsou velmi často tabu. Jeden z nejčastěji rozšířených mýtů předpokládá, že protože jsou osoby se zdravotním postižením „asexuální“, „nežádoucí“ anebo „nemohou mít opravdový sex“, nemohou se stát oběťmi sexuálního násilí. Mnoho současných průzkumů však ukazuje, že osoby s omezením hybnosti patří mezi rizikovou skupinu ohroženou sexuálním násilím.

Základní popis kurzu

Cílem webináře je proto přispět na základě současných poznatků k demytizaci dané tématiky v českém prostředí. Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

 • Proč je právo na sexuální život důležitý pro všechny, včetně osob s tělesným postižením?
 • Jaké jsou nejčastější mýty o sexuálním životě osob s tělesným postižením?
 • Jaké jsou zkušenosti osob s tělesným postižením s naplňováním sexuálních potřeb?
 • Co je to sexuální násilí a čím se vyznačuje?
 • Jak je na téma sexuálního násilí páchaného na osobách s tělesným postižením nahlíženo v České republice?
 • Co už víme o sexuálním násilí páchaném na osobách s tělesným postižením ze zahraničí?
 • Kde lze hledat pomoc při zkušenosti se sexuálním násilím?

Na co se ještě můžete těšit?

 • Bezpečné prostředí, kde se budou bořit mýty týkající se sexuálního života osob se zdravotním postižením.
 • Tipy na relevantní zdroje (knihy, videa, webové stránky, odborné články) k dané problematice.
 • Diskuzi.

 

Přednáška je realizována v rámci projektu Sexualita bez bariér, který byl finančně podpořen hlavním městem Praha.

Komu je kurz určen

 • Každému, kdo je otevřen diskuzi na téma sexuálního násilí osob se zdravotním (nejen tělesným) postižením.
 • Samotným osobám se zdravotním (nejen tělesným) postižením.
 • Rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením.
 • Pracovníkům/pracovnicím, kteří při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s lidmi se zdravotním postižením.
 • Studentům/studentkám humanitně a zdravotnicky zaměřených oborů.

Medailonek lektora/ky

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

je absolventkou sociální pedagogiky (Mgr.) a Pedagogiky (Ph.D.) na FHS UTB ve Zlíně. Tématu partnerských a reprodukčních potřeb osob s postižením se věnuje již od svého magisterského studia a výsledky této práce lze zaznamenat mj. v odborné monografii Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením (2017, Grada Publishing). 

Z pozice vědeckého pracovníka Centra výzkumu FHS UTB ve Zlíně a současně člověka s postižením usiluje o otevírání těchto tabuizovaných témat v českém prostředí, ať už formou článků, přednášek, workshopů anebo popularizačních aktivit.

Mgr. Lucie Šídová

Vystudovala Sociální práci a sociální politiku. Má za sebou psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii model SUR a psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a v somatickém koučování. Má vlastní psychoterapeutickou praxi. Je spoluzakladatelkou organizace Freya, z.s., která se zabývá tématem sexuality a vztahů lidí s postižením, seniorů a seniorek. 

Tématu sexuálního násilí se věnovala v projektu Pomoc obětem sexuálního násilí. Je spoluautorkou publikace Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá. ISBN 978 -80 -260-5793-2.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam