OBSAZENO_WEBINÁŘ: Jak na sexuální výchovu u dětí s PAS a lidí s PAS s přidruženým mentálním znevýhodněním? Akce probíhá v rámci Týdne sociálních služeb.

Místo konání: ONLINE
Datum konání: 04. 10. 2022
Čas: 16:30 - 18:30
Cena: zdarma

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Děti s PAS nebo lidé s PAS s přidruženým mentálním znevýhodněním v oblasti sexuality a vztahů mohou mít témata, která jsou pro ně náročná. Například se může jednat o komunikaci, mezilidské vztahy, fantazie nebo umět správně “přečíst” sociální interakce mezi dvěma lidmi.  V období puberty jsou oblasti komunikace a sexuality pro ně náročnější a složitější a tito lidé se mohou dostat do problematických situací, které se mohou projevovat např. nevhodným chováním vůči svému okolí. A puberta je často tím obdobím, kdy rodiče nejčastěji vyhledávají naši pomoc.

V rámci poradenství se na nás rodiče nejčastěji obracejí s tím, jak předat sexuální výchovu. Tradiční vzorec “otevřeme se knihu a budeme si povídat” nebývá vždy tím pravým.

Jak tedy na sexuální výchovu u dítěte s PAS nebo člověka s PAS s přidruženým mentálním znevýhodněním? 

Jakým způsobem předat potřebné informace, abychom předešli nevhodnému chování? 

Na webináři se dozvíte, proč se více zaměřit na určité oblasti sexuální výchovy. Vysvětlíme si, proč je  důležité vnímat informace ze svého okolí nejen pomocí slov, ale také vizualizace. 

Sexuální výchova je prevencí před sexuálním násilím, sexuálně přenosnými infekcemi a nechtěným otěhotněním. Sexuální výchova učí vztah ke svému tělu a pochopení hranic v této oblasti.

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam