VÝCVIK - KONZULTANT/KA PRO OBLAST SEXUALITY A VZTAHŮ V SOCIÁLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Místo konání: Praha
Datum konání: 30. 11. 2021
Čas: 9-16 hod
Cena: 9600,-
Druhý účastník/ice ze stejné organizace má sníženou cenu výcviku o 1 500,-.
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2020/0128-SP/PC/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Termíny setkání:  30.11.2021, 1.12.2021 ,14.12.2021, 15.12.2021 ,11.1.2022, 12.1.2022, 13.1.2022
Termíny se vzhledem k současné epidemiologické situaci mohou změnit.

Věnujete se nebo plánujete se věnovat tématu sexuality, intimity a vztahů osob se zdravotním znevýhodněním ve své organizaci a nejste si jistí, jak na to?
Prošli jste jednodenním školením, ale máte pocit, že nemáte k této pozici dostatečné kompetence?
Co patří do kompetencí Konzultanta/ky v oblasti sexuality a co už ne?
Přijďte na náš ucelený vzdělávací výcvik pro konzultanty/ky v oblasti sexuality a vztahů.

Obsah výcviku byl vytvořen na základě dat, které jsme získali díky Fokusním skupinám. Ptali jsme se pracovníků a pracovnic, kteří se věnují práci se sexualitou a vztahy, co by jim v začátcích nejvíce pomohlo. Výcvik byl tvořen společně s mentory a experty na vzdělávání. Podporu jsme získali v rámci ročního akceleračního programu EDISON.

Výcvik je doplněn o zahraniční zkušenosti, které jsme získali na stážích v Holandsku, Švýcarsku a Nizozemí.

Jako součást tohoto výcviku obdržíte zdarma knihu: Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích.
Jedná se o komplexní metodický průvodce k sexuální výchově lidí s mentálním znevýhodněním.

Úvodní část knihy je věnována základním informacím k tématu sexuality - tělu, vztahu k tělu a sobě samému, vývoji, o soukromí, dotecích, intimitě a pocitech. To jsou témata, která by měli lidé s hendikepem znát, než se s nimi začneme bavit o tématech bezpečnějšího sexu, sexuálních aktivitách a partnerských vztazích. Tato témata jsou v druhé části metodiky.

V rámci výcviku proběhne diskuze se sexuální asistentkou.

Základní popis kurzu

Výcvik se skládá ze 3 oblastí a celkový počet hodin výcviku je 56.

V první části výcviku se zaměříme na to, aby účastníci/účastnice měli možnost nahlédnout na své vlastní postoje a hranice v oblasti sexuality a vztahů. Jejich zpracování je důležitým aspektem v úsilí o poskytování kvalitní podpory klientům, klientkám i kolegům a kolegyním. 
V další části je výcvik zaměřen na získání informací z oblasti sexuality osob se zdravotním postižením, zavádění protokolu sexuality v organizaci, k vedení dokumentace, individuálního plánování v oblasti sexuality a vztahů, pomůcek pro komunikaci v oblasti sexuality a vztahů a sexuální výchovy. 
Nedílnou součástí výcviku je také praktický nácvik metod, technik a komunikace vztahující se  k oblasti sexuality a vztahů osob se zdravotním postižením. V rámci výcviku také přinášíme příklady dobré praxe z ČR i zahraničních zemí, se kterými spolupracujeme. V rámci tohoto výcviku účastníci a účastnice získají ucelené informace, jak začít pracovat v zařízení s tématem sexuality a vztahů u osob se zdravotním postižením.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Porozumíte vnímání svých postojů, hranic, hodnot a etických zásad v oblasti sexuality a vztahů.
  • Naučíte se, jak pracovat s pomůckami pro komunikaci, které je možné využívat u osob se zdravotním postižením a naučíte se s nimi pracovat v praxi.
  • Naučíte se vytvořit Protokol sexuality a dozvíte se, jak nejlépe zavést práci se sexualitou právě ve vašem zařízení.
  • Budeme se bavit o poradenství a sexuální výchově a jak na ni. Co by mělo být jejím obsahem? Jak s ní začít a co Vám může pomoci? Naučíte se, jak vést individuální plánování v oblasti sexuality a vztahů osob se zdravotním postižením a vedení dokumentace.
  • Získáte přehled o alternativách, které mohou pomoci v podpoře a prožívání sexuality osob se zdravotním postižením.
  • Seznámíte se s příklady dobré praxe z různých zařízení v ČR i zahraničí.
  • Vyzkoušíte si praktické nácviky.
  • A co navíc? Spoustu doporučené literatury, informací o pomůckách, možnost, jak mohou Vaši klienti/klientky naplňovat vlastní sexualitu a navíc budete moci své zkušenosti sdílet ve skupině lidí, kteří mají obdobný cíl.

Komu je kurz určen

Pracovníkům a pracovnicím, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují práci s tématem sexuality a vztahů v pomáhajících profesích s cílovou skupinou lidí se zdravotním znevýhodněním.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: @Freya.vzdelavani

Zpět na seznam