WEBINÁŘ PARTNERSKÉ VZTAHY OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM. OD TABU K REALITĚ.

Místo konání: Online
Datum konání: 11. 06. 2020
Čas: 17:30 - 19:30
Cena: 100,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Partnerské vztahy. Sex. Základní lidské potřeby, bez kterých si jen stěží dokážeme představit naše životy. Přesto, pokud se o nich hovoří ve vztahu k lidem se zdravotním postižením, vyvolává to mezi laiky i odborníky různé reakce: Od předsudků, údivu až po odpor. I proto jsou zejména dospělí lidé s tělesným postižením často považováni za asexuální.

Cílem webináře je přispět k demytizaci tematiky partnerských a sexuálních vztahů osob s tělesným postižením v českém prostředí. Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

  • Proč jsou partnerské vztahy a sexualita důležité pro všechny lidi bez rozdílu?
  • Co už víme o partnerských vztazích a sexualitě lidí s tělesným postižením ze zahraničí?
  • Jaké jsou nejčastější mýty a kde se vzaly?
  • Jaké jsou žité zkušenosti mladých dospělých osob s vrozeným tělesným postižením?
  • Jaké sexuální pomůcky mohou lidé s tělesným postižením využít při naplnění svých sexuálních potřeb?

Na co se ještě můžete těšit?

  • Bezpečné prostředí, kde se budou bořit mýty týkající se intimních potřeb lidí s postižením
  • Praktické ukázky a tipy na relevantní zdroje k problematice
  • Diskuzi

Komu je kurz určen

Pro každého, kdo je otevřen diskuzi na téma partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením
Samotným osobám se zdravotním postižením (nejenom tělesným) 
Rodinným příslušníkům a partnerům osob se zdravotním postižením
Pracovníkům, kteří při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s lidmi se zdravotním postižením 
Studentům humanitně a zdravotnicky zaměřených oborů

Medailonek lektora/ky

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

 je absolventkou sociální pedagogiky (Mgr.) a Pedagogiky (Ph.D.) na FHS UTB ve Zlíně. Již během svých studií se, jakožto osoba se zdravotním postižením, koncentrovala na témata spjatá s kvalitou života jedinců s postižením. V rámci své diplomové práce proto zkoumala partnerské vztahy mladých dospělých s tělesným postižením. Za tuto práci získala cenu rektora UTB a následně ji vydala knižně v nakladatelství Grada. Nyní pracuje jako vědecký pracovník na své alma mater, díky čemuž nejenom, že se zaměřuje na detabuizaci tohoto tématu mezi studenty, ale rovněž oblast svého zájmu prohlubuje po odborné stránce a výsledky pak prezentuje na tuzemských a mezinárodních konferencích i v zahraničních časopisech.

Zpět na seznam