SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM HENDIKEPEM

Místo konání: ONLINE
Datum konání: 30. 03. 2021
Čas: 9:00 – 15:00
Cena: 1 200,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2020/0338-SP/PC/PP/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Setkáváte se s projevy sexuality svých klientů a klientek a nevíte si s nimi rady?
Řešíte obtížné situace v oblasti prožívání sexuality svých klientů a klientek?
Chcete se tématem sexuality a vztahů ve vaší organizace více zabývat a nevíte, jak začít?
Chcete podpořit klienty a klientky v prožívání své sexuality a nevíte jak?
Rádi byste nabídli školení či přednášky rodičům či osobám blízkým lidí s postižením?

Odpovědi získáte na našem kurzu.

Základní popis kurzu

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s tématem vtahů a sexuality lidí s mentálním hendikepem, jejich specifických potřeb a možností řešení. Představíme Vám pomůcky, které slouží pro komunikaci s lidmi s postižením, budeme se bavit o hranicích v oblasti sexuality, pojmech a pravidlech pro práci se sexualitou.

Na co se konkrétně zaměříme

Úvod do sexuality osob s hendikepem – Sexualita – sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
Psychosexuální vývoj lidí s mentálním postižením. Co ovlivňuje psychosexuální vývoj osob s mentálním postižením?
Projevy nenaplněné sexuality a co s tím?
Rodiče a jejich vztah k sexualitě svých dětí - 5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s postižením.
Role pomáhajících profesí v oblasti práce se sexualitou. Protokol sexuality a osa sexuality. Kde se na ose nacházím já? Jak to mám se svojí sexualitou? Sociální práce se sexualitou osob s postižením.
Jak komunikovat s lidmi s postižením o sexualitě, jak komunikovat s jejich blízkými.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se věnujete práci s lidmi s hendikepem, seniorům a seniorkám, pracujete jako ředitel, ředitelka, vedoucí služby, metodik, metodička, sociální a zdravotní pracovník, pracovnice, pečovatel, pečovatelka, či se zkrátka chcete dozvědět o sexualitě lidí s hendikepem více, např. jako rodič, pedagog či pedagožka nebo student či studentka sociálního oboru.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam