KURZ: Jak zavést práci se sexualitou v organizaci

Místo konání: Praha (v případě nepříznivé epidemiologické situace online forma)
Datum konání: 23. 11. 2021
Čas: 9:00 – 15:30
Cena: 1 300,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0213-SP/PC/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

V oblasti sexuality a vztahů panuje ze strany pracovníků a pracovnic v zařízeních velká nejistota. Nevědí, jak mají v této oblasti postupovat, co je jejich kompetencí a co již ne, nejsou si jisti, jak se v určitých situacích zachovat, kde jsou jejich hranice práce v oblasti sexuality a vztahů. Protokol sexuality je metodický dokument, který shrnuje a nastavuje práci se sexualitou v zařízení. Tento dokument může být velkou oporou a podporou pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí. Protokol sexuality dává pracovníkům pocit bezpečí a vymezuje jasné pole jejich práce, tedy nastavuje hranice vzájemné spolupráce trojúhelníku pracovní/pracovnice, pečující osoba, klient/klientka.
V kurzu se naučíte, jak tento dokument vytvořit, co má být jeho obsahem a jak ho dobře zavést do praxe a nenechat ho ležet v šuplíku.
Dozvíte se, jak komplexně zavést poradenství ohledně sexuality a vztahů do zařízení a jak s ním pracovat, tak aby bylo přínosem pro vaši organizaci - pracovníky/ice, klienty/klientky, pečující osoby.

Základní popis kurzu

Účastníci a účastnice kurzu se seznámí se svými hranicemi v práci se sexualitou. Získají povědomí o oblastech, které by měl protokol sexuality obsahovat a jak tyto jednotlivé oblasti vytvořit. Účastníci a účastnice získají informace o tom, jak zavádět protokol sexuality do praxe svých zařízení a co je k tomu zavedení protokolu sexuality potřeba. Účastníci a účastnice se seznámí s příklady dobré praxe různých zařízení, kde již protokol funguje.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Jak pracovat s tématem sexuality a vztahů v zařízení? Zavádění nové služby.
  • Co je to protokol sexuality? 
  • K čemu je protokol sexuality dobrý a může vám pomoci?
  • Co by měl protokol sexuality obsahovat?
  • Jak ho správně vytvořit, aby byl pro vaši organizaci opravdu funkční?
  • Jak ho nenechat ležet v šuplíku a zavést ho do praxe zařízení?
  • A kde ho již mají a dobře funguje? Příklady dobré praxe.

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům a pracovnicím nebo těm, kteří se podílejí na rozvoji služeb v organizacích sociálních a školských zařízeních.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam