KURZ: Sexualita lidí s tělesným znevýhodněním. Cesta k naplnění potřeb.

Místo konání: Praha
Datum konání: 13. 06. 2023
Čas: 9:00 – 16:00
Cena: 1900,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0215-SP/PC/PP/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Pracujete s lidmi s tělesným nebo kombinovaným znevýhodněním a chcete více vědět o dopadu jejich onemocnění na jejich sexualitu?
Myslíte si, že se sexualita po úrazu nebo vážné nemoci vytrácí?
Chcete se dozvědět, jaké možnosti v prožívání sexuality mají lidé s tělesným znevýhodněním?
Chcete jim předat informace, na něž se sami bojí třeba zeptat a které jim mohou pomoci?

Odpovědi najdete na našem kurzu.

Základní popis kurzu

Účastníci a účastnice se seznámí s nejčastějšími onemocněními a úrazy a dozví se, jakým způsobem dopadají na sexualitu člověka. Budeme se bavit o sexuálních dysfunkcích a jejich možné léčbě. Seznámíme vás s tím, jak je možné podpořit sexualitu vašich klientů a klientek a jaké pomůcky k tomu lze využít.

Zkušenosti můžete načerpat i přímo od hosta s tělesným znevýhodněním, který vám během hodinové diskuze zodpoví dotazy ze své praxe.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Co je sexualita a jak vytvořit přátelské prostředí k tématu sexuality a vztahů v organizaci.
  • Psychické dopady potlačované sexuality na život člověka se znevýhodněním.
  • Dopady nejčastějších onemocnění nebo úrazů na sexualitu člověka.
  • Porucha sexuálních funkcí a jejich léčba.
  • Jak můžeme v pomáhajících profesích pracovat s oblastí sexuality a vztahů a jakým způsobem můžeme naše klienty a klientky podpořit.
  • Pomůcky pro podporu sexuality lidí s tělesným znevýhodněním.

Komu je kurz určen

Managementu organizací, pracovníkům a pracovnicím přímé péče v sociálních, školských a zdravotních zařízeních.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam