Sociální služby, Lucie Šídová: Sexualita lidí s hendikepem

Celý článek dubnového čísla najdete zde. V minulém článku jsme se věnovali tématu sexuality jako základní životní potřebě.V tomto díle na něj naváže a zaměříme se na sexualitu lidí s mentálním postižením. Ve společnosti stále ještě panují mýty, kdy mnozí lidé odmítají uznat, že svoje sexuální potřeby a touhy mají všichni lidé bez ohledu na jejich fyzické či duševní schopnosti. V oblasti sexuality existuje snad nejvíce tabu, mýtů a předsudků.

Zpět na seznam