Řekli o nás


Sexualita osob v pobytových zařízeních. Uspořádal pro pracovníky a pracovnice Krajský úřad Kraje Vysočina.

Přednáška Sexualita v pobytových zařízeních sociálních služeb se uskutečnila dne 7. 4. 2017 na Krajském úřadu Kraje Vysočina a byla určena pracovníkům z příspěvkových organizacích Kraje Vysočina, poskytujících pobytové sociální služby. Přednášku střídavě vedly Lucie Šídová a Petra Hamerníková a 28 přítomných účastníků bylo velmi spokojeno s tím, že lektorky se věnovaly jak sexualitě osob s hendikepem, tak i seniorů. Největší zájem byl o problematiku sexuální asistence a účastníky zaujala i možná pozice tzv. intimního pracovníka, který se v organizaci zabývá touto problematikou svých uživatelů. Velký dík patří lektorkám za to, že bez předsudků boří mýty o sexualitě osob v sociálních službách a provádí tak osvětu v této oblasti.

Mgr. Táňa Křížová
referent odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina


Kurz: Sexuální asistence - její možnosti a limity.

V listopadu loňského roku jsem absolvovala kurz na téma Sexuální asistence-její možnosti a limity. I přesto, že kurz byl určen sociálním pracovníkům, vedení kurzu bylo vstřícné a jako studentka jsem se ho mohla zúčastnit. Na tento kurz jsem jela s očekáváním dozvědět se více informací o sexuální asistenci a hlouběji porozumět záměru a konceptu této služby. Nejenom, že byly na první pohled vidět pečlivé přípravy tohoto kurzu, celý kurz byl také podpořen velmi precizní prezentací. Informace od přednášejících byly relevantní k účastníkům. Mimo jiné informace přicházely přímo i od jedné ze sexuálních asistentek. Celý kurz byl z mého pohledu velmi efektivní. Získala jsem tam mnoho nových informací, které se například na internetu těžko hledají. Z kurzu jsem odcházela s tím, že vím, co sexuální asistence je, jaký je její cíl a význam.

Eliška - účastnice kurzu


Domov Severka Jiříkov - kurz na téma sexualita lidí s mentálním hendikepem.

Vzhledem k všeobecnému veselí a neustálým poznámkám zaměstnancům ke školení na téma Sexualita lidí s hedikepem jsem si uvědomila, jak je toto téma pro přednášející obtížné. Zcela nový přístup k tématu, které bylo dosud ve společnosti tabu a reakce společnosti na něj mi připomíná odvážné ženy před 130 lety, které usilovaly o zrovnoprávnění žen v oblasti vzdělávání, voleb,.. To co dnes připadá společnosti směšné, nebo nad čím se pohoršují, bude za pár let díky společnosti Freya a jejím pracovníkům běžnou součástí našich životů.

Lenka Macnerová, Mgr.
sociální pracovnice


Kulatý stůl na téma Sexuální asistence pořádaný Magistrátem města České Budějovice.

„Myslím, že kulatý stůl byl přínosem a začalo se tím otvírat velké téma, které je rozhodně důležité. Stravu a nocleh zajišťujeme bez zardění, ale další základní lidskou potřebu už tolik ne. Tak doufám, že se ledy prolomí ještě více. Od účastníků mám kladnou zpětnou vazbu.“

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí, Magistrát města České Budějovice


Přednáška Sexuální asistence její možnosti a limity. Uspořádal pro své pracovnice a pracovníky odboru sociálních věcí Krajský úřad Ústeckého kraje.

„Dne 2.12.2016 byl pro zaměstnance odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje uspořádán seminář na téma „Sexuální asistence v sociálních službách“.  Lektorkami semináře byly paní Lucie Šídová a Petra Hamerníková ze společnosti FREYA. Obsahem semináře bylo představení historie a popisu sexuální asistence a práce se sexualitou v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Úroveň semináře byla velmi vysoká, včetně obsahové struktury, obě lektorky vynikající, průběh semináře opřen o praktické zkušenosti.  Vzdělávání přineslo pro zaměstnance řadu nových podnětů, informací a námětů na zlepšení kvality života klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje