Supervizní skupina pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, kteří se věnují práci s lidmi s hendikepem

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je." (Sestra Michele Pascale Duriezová)

Pracujete s pečujícími osobami a chcete pro ně uspořádat kurz?
Pečujete o dítě či mladého dospělého s hendikepem?
Nevíte si rady v oblastech sexuality a vztahů?
Zajímá Vás jak Vaše děti/mladé dospělé v této oblasti vzdělávat?
Jak s nimi o tématu sexuality a vztahů komunikovat?
Máte další otázky týkající se sexuality osob s postižením?

Přihlaste se do našeho otevřeného edukačně-terapeutického kurzu v Praze  zde.
Objednejte si edukačně-terapeutický kurz pro svoji organizaci zde.
Přijedeme za Vámi.
Kurzy jsou zdarma.

Komu je kurz určen:

Osobám pečujícím o dítě/mladé dospělé s hendikepem.

Kurz si mohou objednat organizace či rodičovské skupiny, které pracují či sdružují pečující osoby (rodiče, opatrovníci, opatrovnice, osoby blízké aj.).

Co je edukačně-terapeutický kurz:

 • Vzdělávací kurz, kde budeme mluvit o tématech sexuality a vztahů, ale je zde i prostor sdílet Vaše témata z této oblasti. Dostanete na ně odpovědi od nás či od ostatních členů a členek skupiny.
 • Setkání je uzpůsobeno potřebám skupiny pečujících osob, tzn. budeme se bavit o tom, co Vy potřebujete a co Vás zajímá.
 • Pečující osoby, tak mají možnost zažít si být ve skupině, mluvit o tabuizovaných tématech, o kterých mají obavy jinak mluvit, dostat odpovědi a návody na své otázky a situace.
 • Uvidíte, že o sexualitě se dá mluvit běžným způsobem.
 • Edukačně-terapeutickou skupinu povede zkušený tým pracovnic: skupinová terapeutka, terapeutka, která sama vychovává dítě s postižením a sociální pracovnice.

Můžete si objednat jedno či více edukačně-terapeutických setkání.

Možná témata:

 • Sexualita lidí s mentálním hendikepem
 • Co je to sexualita?
 • Jak a kdy komunikovat s lidmi s postižením o sexualitě a vztazích?
 • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
 • Psychosexuální vývoj lidí s mentálním postižením. Co ovlivňuje psychosexuální vývoj osob s mentálním postižením?
 • Projevy nenaplněné sexuality a co s tím?
 • Rodiče a jejich vztah k sexualitě svých dětí -  5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s postižením.
 • Sexuální výchova – edukační pomůcky.
 • Závislost X nezávislost. Kdy vypustíš z hnízda a jak?
 • Sexuální násilí a co s tím?
 • Jak komunikovat o sexualitě mezi sourozenci?

Co všechno spadá do oblasti sexuality?

Je to například sexuální výchova (rozdíly mezi muži a ženami, téma dospívání, menstruace, výchovy dětí aj), doteky, intimita, blízkost, vztahy, rodina, masáže, sexuální identita, masturbace, pohlavní styk, sexuální projevy a chování společensky tolerované i odsuzované, namlouvání, sexuální touhy, partnerství, láska, rodičovství, důvěra a další. Více naleznete v článku zde.

Účastnicím a účastníkům kurzů dále nabízíme individuální poradenství k tématům sexuality a vztahů ZDARMA. Rozsah poradenství 50 min. Můžete využít až 3 poradenství, které mohou proběhnout osobně nebo po Skypu.

Zpětná vazba na kurz

„Příliš se neliší představy, přání a tužby každého z nás. Co je ale velmi odlišné, jsou možnosti, jak je naplnit".

Krásným citátem psychoterapeutky Martiny Venglářové zahájily první ze dvou přednášek na téma dospívání a sexualita osob s handicapem Petra Hamerníková, DiS a Mgr. Lucie Šídová ze společnosti Freya. Myšlenka, uspořádat seminář pro pečujícící osoby, vznikla na základě jejich zájmu o dané téma, které často zmiňovaly v rámci dotazníkového šetření projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje". S velkým respektem k práci společnosti Freya bychom chtěly poděkovat za oba semináře, které, dle ohlasů, překonaly očekávání všech pečujících, které jsme oslovily. Jejich odvaze, otevřeně komunikovat o problematice dospívání postižených dětí, skládáme poklonu. V rámci zářijového I říjnového semináře mohly své starosti sdilet s ostatními a případné nejasnosti a obavy rozptýlit díky empatii a profesionalitě obou lektorek.

Zuzana Kschwendová
Projektový koordinátor dotací a grantů, město Kostelec nad Orlicí

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás:

Petra Hamerníková
hamernikova@freya.live
tel: 608 61 61 10

Lektorky kurzu

Mgr. Lucie Šídová - více o lektorce zde.
Petra Hamenríková, DiS. - více o lektorce zde.
Mgr. Petra Rohovská - více o lektorce zde.

Kurzy pro pečující osoby probíhají v rámci projektu Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích, který byl podpořen Nadačním fondem AVAST v rámci výzvy Spolu do života.