Sex není tabu, sexualita je IN


Pásmo přednášek a workshopů o sexualitě a vztazích.

Dovedete si představit, jaké by to bylo, kdybyste najednou nemohli zažívat doteky, intimitu, blízkost a již nikdy byste neměli sex a blízké intimní vztahy? 

Nemohli byste prožívat svoji sexualitu, což by se projevilo fyzickými a psychickými problémy, sníženým sebevědomím, negativním vztahem ke svému tělu, úzkostí, depresí nebo agresí vůči sobě či okolí.

V naší společnosti žijí lidé, kteří mají ohledně sexuality své tužby, své představy a přání jako každý z nás, ale nemají možnosti jako my. Jde o lidi se zdravotním postižením, s mentálním či fyzickým hendikepem, o seniory a seniorky. Někdy jsou za své projevy trestáni, kritizováni i ponižováni, jsou omezováni při navazování vztahů, nedostává se jim informací. Setkáváme se s názory, že masturbace je škodlivá nebo že tito lidé o sexualitu nemají zájem.

A proto jsme založili organizaci Freyu.

Měníme pohled většinové společnosti na sexualitu a intimní vztahy u lidí se zdravotním postižením, u seniorů a seniorek. Vzděláváme pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, publikujeme, bouráme stereotypy a předsudky.

Sexualita lidí s postižením nemá být tabu, o kterém se nemluví. Pomozte nám to změnit. Máte dvě možnosti, jak to udělat.

1. Podpořte naši práci bez nároku na odměnu zde.

2. Vyberte si workshop o sexualitě níže, výtěžek z akcí půjde na konto sbírky.
   

Téma se týká 1 644 836 lidí v seniorském věku, 1 077 673 lidí se zdravotním postižením, 69 000 lidí žijících v pobytových službách sociálních služeb. Podporou pomůžete těmto lidem prožívat spokojenější a šťastnější život.

Výtěžek sbírky bude využit na:

  • rozšíření a zkvalitnění vzdělávacích kurzů pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí a pečující osoby,
  • tvorbu edukačních materiálů k rozvoji sexuální výchovy pro lidi s postižením, které u nás citelně chybí,
  • rozvoj sexuální asistence v ČR.
Váš příspěvek znásobí Nadační fond pomoci Karla Janečka koeficientem 1,618 Kč.

„Obyčejná voda. Většinou nevnímáme, když ji používáme. Běda ale, když není, nebo jí je najednou moc a nevíme, co s tím. Podobně je to s naší sexualitou. Jen o vodě se nestydíme mluvit. Proto je důležité vzdělávání v citlivých otázkách lidské přirozenosti. Podpořit trochou teorie pečující osoby a poskytnout jim příklady možných řešení tíživých situací, aby mohli být oporou těm, o které sami pečují. Neumím si představit jinou oblast, kde by byla podpora pečujících osob potřebnější.“
Mgr. Milan Langer

Každý účastník/účastnice workshopu obdrží malý dárek od společnosti Primeros a od www.vibratory.net, které sbírku materiálně podpořily. Dále na každém workshopu může jeden účastník/účastnice vyhrát dárek od společnosti Růžový slon.

Děkujeme všem dárcům a dárkyním.

www.freya.live
FB: Freya – vzdělávání, poradenství

Leták ke sbírce: Sex není tabu, sexualita je IN ke stažení zde.

Video: Sexualita lidí s postižením aneb Mají stejné potřeby jako my.

 

Harmonogram přednášek květen – červen 2018

Tajemství lidské sexuality

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 3. 5. 2018 od 18 do 21 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »

Jak mluvit s dětmi o sexu

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 17. 5. 2018 od 18 do 21 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »

Erotické pomůcky aneb Mít či nemít erotickou pomůcku. To je oč tu běží.

Místo konání: Centrum Langhans - kavárna, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Datum konání: 21. 5. 2018 od 18 do 20 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »

Léčení ženské sexuality

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 6. 6. 2018 od 18 do 21 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »

Sexuální asistence – přednáška s debatou

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 13. 6. 2018 od 18 do 21 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »

Nemusíš s láskou, stačí s citem – promítání filmu a debata

Místo konání: Dům světla, Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Datum konání: 20. 6. 2018 od 18 do 21 hod
Více o přednášce »  |   Přihlášení zde »