Portfolio kurzů

Tyto kurzy nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.
Přijedeme za Vámi do organizace v rámci všech krajů ČR.
Kurzy Vám můžeme sestavit i na míru přesně podle Vašich představ.
Máte otázky nebo chcete kurz objednat?
Kontaktuje organizátorku Petru Hamerníkovou:

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616 110

KURZ SEXUALITA V SENIORSKÉM VĚKU

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0119-SP/PC/

Sexualita v seniorském věku je tabuizovaným tématem, přesto má v životě lidí své velmi podstatné místo. Seznámíme vás s tématem sexuality seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich sexualitu v sociálních zařízeních. Následně se budeme věnovat sexuálnímu obtěžování, jak mu čelit, pokud je zaměřeno proti pracovníkům a pracovnicím nebo ostatním klientům a klientkám sociálních služeb.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá?
 • Co ovlivňuje sexualitu v seniorském věku?
 • Mýty a předsudky v sexualitě seniorů a seniorek.
 • Způsoby a formy sexuálního obtěžování a co s tím?
 • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
 • Možnosti naplňování sexuality v podmínkách pobytových zařízení.
 • Pomůcky pro práci sociálního pracovníka v oblasti sexuality.
 • Sexuální asistence jako možnost v pobytových zařízeních pro seniory a seniorky.
 • Vhodné prostředí pro prožívání sexuality a jak ho připravit v pobytových zařízeních.
 • Nebojme se komunikovat o sexu – nácvik rozhovorů.

 

KURZ SEXUALITA LIDÍ S HENDIKEPEM

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0059-SP/PC/VP

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s tématem vtahů a sexuality lidí s mentálním hendikepem, jejich specifických potřeb a možností řešení. Představíme Vám pomůcky, které slouží pro komunikaci s lidmi s postižením, budeme se bavit o hranicích v oblasti sexuality, pojmech a pravidlech pro práci se sexualitou.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality osob s hendikepem – Sexualita – sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
 • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
 • Psychosexuální vývoj lidí s mentálním postižením. Co ovlivňuje psychosexuální vývoj osob s mentálním postižením?
 • Projevy nenaplněné sexuality a co s tím?
 • Rodiče a jejich vztah k sexualitě svých dětí -  5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s postižením.
 • Role pomáhajících profesí v oblasti práce se sexualitou. Protokol sexuality a osa sexuality. Kde se na ose nacházím já? Jak to mám se svojí sexualitou? Sociální práce se sexualitou osob s postižením.
 • Nácvik rozhovorů – jak komunikovat s lidmi s postižením o sexualitě, jak komunikovat s jejich blízkými.

 

SEXUALITA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM. CESTA K NAPLNĚNÍ POTŘEB.

Seznámíme Vás s tím, jaký dopad má poranění míchy na sexualitu. Předáme vám informace k sexualitě mužů a žen po poranění míchy, budete o tom moci také diskutovat s našimi hosty, kterých se téma osobně týká. Dozvíte se, jak podpořit párový vztah. Představíme vám základní mužské a ženské erotické pomůcky specificky zaměřené pro osoby s hendikepem.

Zkušenosti můžete načerpat i přímo od hosta s fyzickým hendikepem, který vám zodpoví dotazy ze své praxe během hodinové diskuze.

Obsah kurzu:

 • Sexualita. Co je sexualita? – Sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
 • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
 • Poškození míchy a důsledky na funkce jednotlivých orgánových soustav.
 • Změna funkce organizmu v jednotlivých etážích míšního poranění.
 • Porucha sexuálních funkcí a jejich léčba u mužů, porucha sexuálních funkcí a mateřství u žen.
 • Možnosti sexuální aktivity lidí s ochrnutím,  polohy při sexu a formy ochrany zdraví.
 • Sexuální pomůcky pro osoby s fyzickým hendikepem.
 • Diskuze s hosty o jejich cestě k naplňování sexuality po úraze.

 

KURZ SEXUÁLNÍ ASISTENCE – JEJÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0118-SP/PC/VP

Téma sexuální asistence je určeno pro osoby s hendikepem, seniorům a seniorkám. Seznámíme vás s limity a možnostmi jaké sexuální asistence má, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice. Ukážeme vám a blíže představíme pomůcky (zahraniční i dostupné na českém trhu), které mohou využít i sociální pracovníci a pracovnice při práci se sexualitou. Představíme vám kompetence a role pomáhajících profesí v tématu sexuality klientů, klientek.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá.
 • Historie sexuální asistence.
 • Právní ukotvení sexuální asistence.
 • Jak sexuální asistence probíhá v praxi.
 • Etika a sexuální asistence.
 • Mýty o sexualitě lidí s hendikepem a seniorů a seniorek.
 • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
 • Pomůcky pro pomáhající profese při práci v oblasti sexuality.
 • Diskuze se sexuální asistentkou.

 

SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY

Kurz je zaměřen na typologii erotických pomůcek a ukázky jejich funkcí se specifiky zaměřenými na osoby s hendikepem, seniory a seniorky. V průběhu kurzu vám představíme základní mužské a ženské erotické pomůcky. U každé pomůcky vás seznámíme s její funkcí a limitem při používání osobou s hendikepem. Dozvíte se, jak správně pomůcku svým klientům pomoci vybrat. Seznámíme vás také s popisem specifických pomůcek pro osoby s hendikepem, jako jsou například houpačky, křesílka a jiné.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá.
 • Druhy sexuálních pomůcek.
 • Multimediální pomůcky.
 • Pomůcky pro komunikaci o sexualitě.
 • Co je sexualita pěti smysly a jak ji využít v praxi – masáže, aroma terapie, hudba, svíčky.
 • Pomůcky pro pomáhající profese sloužící k preventivním aktivitám v oblasti sexuality. 

 

NAŠE DÍTĚ DOSPÍVÁ ANEB OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO PEČUJÍCÍ OSOBY DĚTÍ S HENDIKEPEM

V tomto kurzu se zaměřujeme na tabuizované téma sexuality dospívajících lidí, kteří mají nějaký hendikep. Zaměřujeme se na vztah rodičů/pečující osoby a dítěte. Obě strany to v tomto období nemají lehké.
„Opravdu s nimi ,o tom´ musíme mluvit?“, ptají se někteří. Už jenom spojení „o tom“ předznamenává náš stud či zdrženlivost. Musíme si uvědomit, že i u dítěte, které má nějaký hendikep, se rozvíjí sexualita a je důležité o ni správně mluvit a řešit ji. Kurz je určen především rodičům/pečujícím osobám dětí s postižením.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality lidí s hendikepem a proč je důležitá?
 • Co je respektující sexualita a proč je důležitá? Psychické a fyzické dopady potlačované sexuality na život člověka s handicapem.
 • 4 typy masturbace – pro potěšení, kompulzivní, z nudy, obsesivní a co s tím?
 • Jak rodiče vnímají sexualitu svých dětí – 5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s hendikepem.
 • Závislost či nezávislost? Kdy nechat vyletět z hnízda.
 • Možnosti sexuální asistence.
 • Sexuální pomůcky, jak je vybrat a použít.
 • Pomůcky pro komunikaci o sexualitě.
 • Křeslo pro hosta – diskuze.