NAŠE DÍTĚ DOSPÍVÁ ANEB OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO PEČUJÍCÍ OSOBY DĚTÍ S HENDIKEPEM

Místo konání: Praha
Datum konání: 17. 05. 2018
Čas: 9:00 – 16:00
Cena: 0,-
Kurz je zdarma.

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Pracujete s pečujícími osobami a chcete pro ně uspořádat kurz?
Pečujete o dítě či mladého dospělého s hendikepem?
Nevíte si rady v oblastech sexuality a vztahů?
Zajímá Vás jak Vaše děti/mladé dospělé v této oblasti vzdělávat?
Jak s nimi o tématu sexuality a vztahů komunikovat?
Máte další otázky týkající se sexuality osob s postižením?

Odpovědi nalezneta na našem kurzu.

Základní popis kurzu

V tomto kurzu se zaměřujeme na tabuizované téma sexuality dospívajících lidí, kteří mají nějaký hendikep. Zaměřujeme se na vztah rodičů/pečující osoby a dítěte. Obě strany to v tomto období nemají lehké.
„Opravdu s nimi ,o tom´ musíme mluvit?“, ptají se někteří. Už jenom spojení „o tom“ předznamenává náš stud či zdrženlivost. Musíme si uvědomit, že i u dítěte, které má nějaký hendikep, se rozvíjí sexualita a je důležité o ni správně mluvit a řešit ji. Kurz je určen především rodičům/pečujícím osobám dětí s postižením.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Úvod do sexuality lidí s hendikepem a proč je důležitá?
  • Co je respektující sexualita a proč je důležitá? Psychické a fyzické dopady potlačované sexuality na život člověka s handicapem.
  • 4 typy masturbace – pro potěšení, kompulzivní, z nudy, obsesivní a co s tím?
  • Jak rodiče vnímají sexualitu svých dětí – 5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s hendikepem.
  • Závislost či nezávislost?  Kdy nechat vyletět z hnízda.
  • Možnosti sexuální asistence.
  • Sexuální pomůcky, jak je vybrat a použít.
  • Pomůcky pro komunikaci o sexualitě.
  • Křeslo pro hosta – diskuze.

Komu je kurz určen

Osobám pečujícím o dítě/mladé dospělé s hendikepem.
Kurz si mohou objednat organizace či rodičovské skupiny, které pracují či sdružují pečující osoby (rodiče, opatrovníci, opatrovnice, osoby blízké aj.).

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam