SEXUALITA ANEB JAK O NÍ KOMUNIKOVAT S LIDMI S POSTIŽENÍM

Místo konání: Praha
Datum konání: 12. 09. 2019
Čas: 9:00 – 15:00
Cena: 1 200,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0214-SP/PC/PP/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Tento kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s komunikací u lidí s hendikepem. Jaká jsou specifika komunikace lidí s mentálním hendikepem nebo jak komunikovat s lidmi, kteří nekomunikují, ať z důvodu zdravotního nebo mentálního hendikepu, to bude obsahem našeho setkání. V kurzu vás seznámíme s alternativními technikami komunikace a také pomůckami, které je možné ke komunikaci o sexualitě u lidí s hendikepem využívat. Ukážeme vám, jak je možné vytvořit komunikační tabulku a proč je dobré ji používat. Seznámíme vás s preterapií, sociální interakcí jako možností komunikace, piktogramy a dalšími technikami.

Základní popis kurzu

Účastníci a účastnice se seznámí se základními informacemi, co je komunikace, a jaká jsou specifika komunikačních projevů u lidí s mentálním hendikepem nebo u lidí s hendikepem, kteří nekomunikují. Pracovníci a pracovnice pomáhajících profesí se seznámí s pomůckami pro komunikaci, které je možné využívat u lidí hendikepem, a s jejich pomocí si vyzkoušejí rozhovor. Účastníci a účastnice semináře se seznámí s dalšími formami komunikačních technik, které je možné uplatnit u nekomunikujících klientů a klientek jako jsou piktogramy, sociální interakce jako forma komunikace nebo s jinými alternativními způsoby komunikace. Účastníci a účastnice se seznámí s komunikační tabulkou, a proč je dobré si ji vytvořit a jak.

Na co se konkrétně zaměříme

Co je komunikace? Jak správně komunikovat a jak začít?
Jak komunikovat s lidmi s hendikepem? Tipy na vhodnou komunikaci.
Jak vést rozhovor v oblastech sexuality?
Pomůcky pro komunikaci a práce s nimi.
Alternativní způsoby komunikace s lidmi, kteří verbálně nekomunikují.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se věnujete práci s lidmi s hendikepem, pracujete jako ředitel, ředitelka, vedoucí služby, metodik, metodička, sociální a zdravotní pracovník, pracovnice, pečovatel, pečovatelka, či se zkrátka chcete dozvědět o komunikaci více, např. jako rodič, pedagog či pedagožka nebo student či studentka sociálního oboru.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracuje dodnes.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje basální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam