VZDĚLÁVÁNÍ PRO NOVÉ SEXUÁLNÍ ASISTENTKY A ASISTENTY

Místo konání: Praha
Datum konání: 26. 10. 2018
Čas: Bude upřesněn
Cena: 11 900,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Otevíráme nový kurz pro ty, co mají zájem stát se sexuální asistentkou či asistentem.
Co je sexuální asistence? Více o ní najdete zde.

Termíny: 26.10., 27.10., 28.10.2018, 3.1., 4.1., 25.1., 26.1., 27.1., 11.2.2019

Základní popis kurzu

Kurz obsahuje 80 hodin vzdělávání a 20 hodin domácí přípravy.
Součástí kurzu jsou i stáže v organizacích, které se věnují lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám.

Lektorkami kurzu jsou pracovnice organizace Freya, které stály u zrodu sexuální asistence v ČR.

Dále vám své zkušenosti předají sexuální asistentky a další odborníci a odbornice, kteří pracují s lidmi s hendikepem, seniory a seniorkami.

Cena kurzu: 11 900 Kč. V ceně kurzu jsou obsaženy pracovní materiály, drobné občerstvení a práce lektorů a lektorek.

Každý účastník a účastnice obdrží certifikát sexuální asistentky/asistenta. Podepíše etický kodex a bude zapsán do seznamu sexuálních asistentek/asistentů.

Na co se konkrétně zaměříme

 • Co je a není sexuální asistence (dále SA).
 • Úvod do sexuality? Pojmy, sexuální práva, co je sexualita?
 • Profese sexuální asistentky. Sexuální asistence - její možnosti a limity, historie, jak zprostředkovat SA, co je a není SA.
 • Filozofie SA, v čem může SA pomoci.
 • Jak funguje SA v ČR.
 • Stanovování hranic - závislost, nezávislost.
 • Hledání vlastních hranic v oblasti sexuality.
 • SA - profesionální postoj, etický kodex, etika SA.
 • Právní aspekty, dilematické situace.
 • Komunikace, jak navázat kontakt s lidmi s postižením.
 • Práce s tělem. Manipulace s lidmi na vozíku.
 • Sexualita lidí s mentálním postižením.
 • Sexualita lidí s fyzickým postižením.
 • Sexualita seniorů a seniorek.
 • Erotické pomůcky pro práci se sexualitou.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se chcete věnovat práci se sexualitou u lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Zdeňka Faltýnková

Fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka. Vystudovala SZŠ obor rehabilitační pracovník, absolvovala atestaci v ergoterapii a fyzioterapii a na všech pracovištích působila a působí doposud v obou oborech. Pracovala na rehabilitačních klinikách FNKV a VFN, kde stála při jejich zakládání a věnovala se problematice neurologických pacientů. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, kde 17 let vedla a rozvíjela fyzioterapii a ergoterapii u spinálních pacientů. Je členka výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a výboru České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP. Externě se věnuje dlouhá léta výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie. Je autorkou publikací pro laickou i odbornou veřejnost, fyzioterapeutických standardů, scénářů pro více jak 20 edukačních filmů určených hlavně uživatelům vozíku a jejich blízkým. Za svou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie získala Výroční cenu ministra zdravotnictví a cenu Křišťálový kamínek.

Mgr. Milan Langer

Vystudoval jsem filosofickou fakultu v Brně, obor filologie. Od roku 1997 pracuji v sociálních službách, jako vedoucí neziskové organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, později jako předseda krajské rady a osob se zdravotním postižením.
Protože se od dětství pohybuji na invalidním vozíku, mám přebohaté osobní zkušenosti s problematikou osob se zdravotním postižením, včetně různých úskalí objevování vlastní sexuality.
Dlouhodobě jsem aktivně pracoval a pracuji v organizacích zdravotně postižených: Svaz invalidů, Asociace muskulárních dystrofiků, Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených, Sbor zástupců ZP, Národní rada zdravotně postižených ČR.
Absolvoval jsem 200 hodinový kurz Půvab managementu, účasnil jsem se mnoha vzdělávacích kurzů, byl jsem účastníkem vůbec prvního kurzu k sexuální asistenci v České republice, který organizovala Rozkoš bez rizika s podporou švýcarských partnerů.
V letech 1999 až 2003 účast na modulu 2 Česko – Britského projektu reformy sociálních služeb.
Pracuji v poradně Trendu vozíčkářů a věnuji se mimo jiné problematice sexuality osob se zdravotním postižením.
Vždy mě bavilo otevírat nová témata, jít nevyšlapanými chodníčky (proto mám vozík, no ne?) a posouvat hranice. Ale co je na sexualitě nové? Vlastně nic. Je to ta nejstarší a nejsamozřejmější potřeba. Zdravých i lidi s postižením. Takže to stačí jen vysvětlit těm okolo.

Sexuání asistentky

Součástí lektorského týmu jsou i sexuální asistentky, které prošly školením k sexuální asistenci od zahraniční partnerské organizace ze Švýcarska a dalšími školeními k tématu sexuality v ČR. Nyní se již aktivně 2 roky sexuální asistenci věnují.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam