SEXUALITA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM. CESTA K NAPLNĚNÍ POTŘEB.

Místo konání: Česká asociace paraplegiků - Dygrýnova 816/8, Praha 14
Datum konání: 28. 05. 2018
Čas: 9:00 – 17:00
Cena: 1 090,-
Sleva pro studenty/tky, muže a ženy se zdravotním hendikepem: 790 Kč.

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Chcete se dozvědět, jak funguje sexualita lidí s fyzickým hendikepem?
Myslíte si, že se sexualita lidí s fyzickým hendikepm ztrácí?
Chcete se dozvědět jaké možnosti v prožívání sexuality mají lidé se zdravotním postižením?

Odpovědi najdete na našem kurzu.

Základní popis kurzu

Pracujete s lidmi s fyzickým postižením a chcete více vědět o dopadu poranění míchy na jejich sexualitu? Chcete jim předat informace, na které se sami bojí třeba zeptat a mohou jim pomoci?
Zajímá vás oblast sexuality a vztahů?
Přijďte na náš kurz.  Dozvíte se zde informace k sexualitě mužů a žen po poranění míchy, budete o tom moci také diskutovat s našimi hosty, kterých se téma osobně týká. Představíme vám základní mužské a ženské erotické pomůcky specificky zaměřené pro osoby s hendikepem.

Zkušenosti můžete načerpat i přímo od hosta s fyzickým hendikepem, který vám zodpoví dotazy ze své praxe během hodinové diskuze.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Sexualita. Co je sexualita? – Sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
  • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
  • Poškození míchy a důsledky na funkce jednotlivých orgánových soustav.
  • Změna funkce organizmu v jednotlivých etážích míšního poranění.
  • Porucha sexuálních funkcí a jejich léčba u mužů, porucha sexuálních funkcí a mateřství u žen.
  • Možnosti sexuální aktivity lidí s ochrnutím,  polohy při sexu a formy ochrany zdraví.
  • Sexuální pomůcky pro osoby s fyzickým hendikepem.
  • Diskuze s hosty o jejich cestě k naplňování sexuality po úraze.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se věnujete práci s lidmi s hendikepem, pracujete jako ředitel, ředitelka, vedoucí služby, metodik, metodička, fyzioterapeut, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, sociální a zdravotní pracovník, pracovnice, pečovatel, pečovatelka, či se zkrátka chcete dozvědět o této oblasti více, např. jako rodič, pedagog či pedagožka nebo student či studentka sociálního a zdravotního oboru. V neposlední řadě je kurz určen osobám s hendikepem a jejich blízkým.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. Pracovala jako vedoucí terénních týmů, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA 13 let. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci. V současné době také pracuji v Životě 90, kde se věnuji seniorské problematice.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Zdeňka Faltýnková

Fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka. Vystudovala SZŠ obor rehabilitační pracovník, absolvovala atestaci v ergoterapii a fyzioterapii a na všech pracovištích působila a působí doposud v obou oborech. Pracovala na rehabilitačních klinikách FNKV a VFN, kde stála při jejich zakládání a věnovala se problematice neurologických pacientů. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, kde 17 let vedla a rozvíjela fyzioterapii a ergoterapii u spinálních pacientů. Je členka výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a výboru České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP. Externě se věnuje dlouhá léta výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie. Je autorkou publikací pro laickou i odbornou veřejnost, fyzioterapeutických standardů, scénářů pro více jak 20 edukačních filmů určených hlavně uživatelům vozíku a jejich blízkým. Za svou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie získala Výroční cenu ministra zdravotnictví a cenu Křišťálový kamínek.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam