SEXUALITA V SENIORSKÉM VĚKU

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 08. 03. 2018
Čas: 9:00 – 16:00
Cena: 1 090,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0119-SP/PC/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Setkáváte se s projevy sexuality svých klientů a klientek a nevíte si s nimi rady?
Řešíte obtížné situace v oblasti prožívání sexuality svých klientů a klientek?
Chcete se tématem sexuality a vztahů ve vaší organizace více zabývat a nevíte, jak začít?
Chcete podpořit své klienty a klientky v prožívání sexuality a nevíte jak?

Odpovědi naleznete na našem kurzu.

Základní popis kurzu

Sexualita v seniorském věku je tabu a málokdo si uvědomuje, že i v tomto věku ji lidé chtějí důstojně prožívat. Seznámíme vás s tématem sexuality seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich sexualitu v sociálních zařízeních. Následně se budeme věnovat sexuálnímu obtěžování, jak mu čelit, pokud je zaměřeno proti pracovníkům a pracovnicím nebo ostatním klientům a klientkám sociálních služeb.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá?
  • Co ovlivňuje sexualitu v seniorském věku?
  • Mýty a předsudky v sexualitě seniorů a seniorek.
  • Způsoby a formy sexuálního obtěžování a co s tím?
  • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
  • Možnosti naplňování sexuality v podmínkách pobytových zařízení.
  • Pomůcky pro práci sociálního pracovníka v oblasti sexuality.
  • Sexuální asistence jako možnost v pobytových zařízeních pro seniory a seniorky.
  • Vhodné prostředí pro prožívání sexuality a jak ho připravit v pobytových zařízeních.
  • Nebojme se komunikovat o sexu – nácvik rozhovorů.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se věnujete práci s lidmi v seniorském věku, pracujete jako ředitel, ředitelka, vedoucí služby, metodik, metodička, sociální a zdravotní pracovník, pracovnice, pečovatel, pečovatelka, či se zkrátka chcete dozvědět o sexualitě v seniorském věku více, např. jako příbuzný, pedagog či pedagožka nebo student či studentka sociálního oboru.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. Pracovala jako vedoucí terénních týmů, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA 13 let. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci. V současné době také pracuji v Životě 90, kde se věnuji seniorské problematice.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam