Otevřené kurzy

SEXUALITA LIDÍ S HENDIKEPEM

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 15. 03. 2018
Cena: 1 090,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0059-SP/PC/VP
Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUALITA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM. CESTA K NAPLNĚNÍ POTŘEB.

Místo konání: Česká asociace paraplegiků - Dygrýnova 816/8, Praha 14
Datum konání: 12. 04. 2018
Cena: 1 090,-
Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUÁLNÍ ASISTENCE – JEJÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Místo konání: Praha
Datum konání: 26. 04. 2018
Cena: 1 390,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0118-SP/PC/VP
Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY

Místo konání: Praha
Datum konání: 31. 05. 2018
Cena: 690,-
Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

VZDĚLÁVÁNÍ PRO NOVÉ SEXUÁLNÍ ASISTENTKY A ASISTENTY

Místo konání: Praha
Datum konání: 17. 10. 2018
Cena: 13 900,-
Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »