Supervizní skupina pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, kteří se věnují práci s lidmi s hendikepem

Místo konání: Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Datum konání: 6. dubna a 4. května 2017, vždy od 9 do 16 hod
Cena: 1 890 Kč za dva dny setkání (cena zahrnuje práci dvou lektorek po celou dobu konání skupiny, pronájem místnosti, drobné občerstvení).

 Skupina je určena maximálně pro 10 osob a je uzavřená – není možné do ní vstoupit po prvním setkání.

 Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Pracujete s lidmi s mentálním postižením?
Setkáváte se s jejich projevy sexuality a nevíte si rady?
Chcete se ve své profesi věnovat práci se sexualitou a získat další zkušenosti?

 Vám všem je určena supervizní skupina. Budeme pracovat formou Balintovských skupin, kde je pevně dána struktura vedení skupiny. Jedná se o anonymní řešení především klientských případů.  Balintovská skupina poskytuje možnost se bezpečně o problémy se vztahy podělit, získat zpětnou vazbu a zmírnit svou nejistotu či úzkost.

Co zde získáte?

Nové nápady na řešení problémových a náročných situací
Sdílení zkušeností
Vzájemnou emoční podporu
Možnost osobního a profesního rozvoje
Více úhlů pohledu na řešenou situaci

Komu je skupina určena?

Všem pracovníkům a pracovnicím pomáhajících profesí, kteří se věnují práci s lidmi s mentálním postižením.

Podmínky účasti

Pro vytvoření bezpečného prostředí je podmínkou účasti zachovávání mlčenlivosti o informacích ze supervize. Dále je vhodná účast na obou setkání, osobní motivace, aktivní spolupráce s ostatními členy a členkami skupiny a ochota poskytnout jim své nápady a náměty.

Medailonek lektorek

Mgr. Lucie Šídová – Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Zabývá se tématy vztahujícími se k násilí a traumatu, rovnými příležitostmi a tématem sexuality osob s hendikepem. Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Petra  Hamerníková, DiS. – Petra vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako vedoucí terénních týmů, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA 13 let. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Jak se dostanete na místo konání kurzu?

Café Therapy, Školská 30, Praha 1, tram zastávka Vodičkova (http://www.cafe-therapy.cz/).

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci podle domluveného  termínu.

Kontakt na organizátorku kurzu:

Mgr. Lucie Šídová
E: sidova@freya.live
T: 777 028 028