Otevřené kurzy

SEXUALITA V SENIORSKÉM VĚKU (08. 03. 2018)

Sexualita v seniorském věku je tabu a málokdo si uvědomuje, že i v tomto věku ji lidé chtějí důstojně prožívat. Seznámíme vás s tématem sexuality seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUALITA LIDÍ S HENDIKEPEM (22. 03. 2018)

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s tématem vtahů a sexuality lidí s mentálním hendikepem, jejich specifických potřeb a možností řešení. Představíme Vám pomůcky, které slouží pro komunikaci s lidmi s postižením, budeme se bavit o hranicích v oblasti sexuality, pojmech a...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUALITA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM. CESTA K NAPLNĚNÍ POTŘEB. (12. 04. 2018)

Pracujete s lidmi s fyzickým postižením a chcete více vědět o dopadu poranění míchy na jejich sexualitu? Chcete jim předat informace, na které se sami bojí třeba zeptat a mohou jim pomoci? Zajímá vás oblast sexuality a vztahů? Přijďte na náš kurz. ...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUÁLNÍ ASISTENCE – JEJÍ MOŽNOSTI A LIMITY (26. 04. 2018)

Seznámíme vás s tématem sexuální asistence, která je určena osobám s hendikepem a seniorům a seniorkám. Dozvíte se informace o tom, co je a není sexuální asistence, jaké má možnosti a limity, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

NAŠE DÍTĚ DOSPÍVÁ ANEB OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO PEČUJÍCÍ OSOBY DĚTÍ S HENDIKEPEM (17. 05. 2018)

V tomto kurzu se zaměřujeme na tabuizované téma sexuality dospívajících lidí, kteří mají nějaký hendikep. Zaměřujeme se na vztah rodičů/pečující osoby a dítěte. Obě strany to v tomto období nemají lehké. „Opravdu s nimi ,o tom´ musíme mluvit?“, ptají se...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »

SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY (31. 05. 2018)

V celém kurzu se zaměřujeme na typologii erotických pomůcek a ukázky jejich funkcí se specifiky zaměřenými na osoby s hendikepem, seniory a seniorky. V úvodu přednášky vám představíme základní mužské a ženské erotické pomůcky. U každé pomůcky vám vysvětlíme její...   Více o kurzu »  |   Přihlášení zde »