KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK jsou určeny pracovníkům a pracovnicím, kteří svou prací chtějí podporovat klienty a klientky služeb ve zdravém prožívání vztahů a sexuality, kteří chtějí oblast sexuality lidí s hendikepem či seniorů zavést do praxe svých zařízení a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a kvalitu života svých klientů a klientek.

Lektorky prošly unikátním systémem vzdělávání věnovaným sexualitě osob s hendikepem a seniorů. Byly proškoleny zahraničními odborníky. Jedná se o průkopnice sexuální asistence v ČR.